Начало

„V3 Design“ ЕООД е архитектурно бюро, регистрирано в началото на 2011г. То е наследник на „RV Architect“ ЕТ.
Нашата цел е да задоволим нуждите на всички клиенти. Това е сложен процес, през който заедно преминават проектантският екип и клиентът, за да се достигне до желания резултат. Важно за успеха е задачата да бъде точно поставена, също така да бъде предварително изяснен желаният резултат.

admin@v3designНачало